Cod proiect - POCU/726/6/12/135003

ANGAJATI COMPETENTI PENTRU DEZVOLTARE ECONOMICA DURABILA IN REGIUNILE SUD-VEST OLTENIA SI SUD MUNTENIA

Învață mai multe

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

“Imbunatatirea accesului la invatare pe tot parcursul vietii pentru angajatii din regiunile Sud-Vest Oltenia si Sud Muntenia, in special pentru cei cu nivel redus de calificare, cei cu varsta peste 40 de ani si cei din mediul rural, prin furnizarea de servicii personalizate de consiliere in cariera si programe de formare profesionala continua care sa raspunda intr-o maniera cat mai concreta nevoii de competente de pe piata muncii din cele doua regiuni”.

ACTIVITATILE PRINCIPALE DIN CADRUL PROIECTULUI

A1.1 – Creare Parteneriat strategic interregional pentru promovarea FPC

Initiativa are rolul de a coagula eforturile tuturor factorilor interesati pentru realizarea unui sistem performant de invatare pe tot parcursul vietii – IPV (furnizori de educatie si formare profesionala, angajatori, angajati), prin crearea unui mecanism care sa sustina interactiunea permanenta a acestora cu ceilalti actori relevanti care au capacitatea sa sustina si sa promoveze un cadru calitativ ridicat al IPV in cele doua regiuni.

A2.1 – Campanii de promovare si incurajare a participarii la programe de FPC

Reprezinta subactivitatea prin intermediul careia vor fi mediatizate si promovate in regiunile Sud-Vest Oltenia si Sud Muntenia beneficiile si importanta pe care participarea permanenta la programe de educatie si FPC o reprezinta pentru dezvoltarea unei forte de munca competitive in cele doua regiuni. Campaniile de promovare a importantei participarii la programe de se vor realiza prin intermediul organizarii a 18 evenimente de informare si constientizare in cadrul regiunilor Sud-Vest Oltenia si Sud Muntenia, evenimente ce vor fi organizate de catre fiecare dintre cei 3 parteneri de proiect in diferite municipii si orase din judetele Gorj, Olt si Arges.

 

A3.2 – Furnizarea de servicii de consiliere profesionala si tutorat catre grupul tinta

Reprezinta una dintre subactivitatile de baza ce se vor derula in proiect in beneficiul grupului tinta si care, ca urmare a derularii actiunilor suport pentru recrutarea membrilor GT va conduce la implicarea membrilor GT in initiativele propuse prin proiect pentru dezvoltarea abilitatilor si competentelor profesionale ale acestora prin programe de formare profesionala continua si/sau validare a cunostintelor dobandite pe alte cai decat cele formale.
Rezultate sintetice
Beneficiar (Asociatia Interego) – 240 de persoane consiliate la nivelul judetului Olt;
Partener 1 (Fundatia Centrul de Pregatire Profesionala Valcea) – 240 de persoane consiliate la nivelul judetului Valcea;
Partener 2 (Fundatia Basarab) – 180 de persoane consiliate la nivelul judetului Arges.

 

A3.1 – Recrutarea si selectia grupului tinta

Recrutarea si selectia membrilor grupului tinta reprezinta subactivitatea care va conduce la inregistrarea membrilor grupului tinta care vor beneficia ulterior de masurile de sprijin propuse prin proiect (consiliere si orientare profesionala si in cariera, programe de formare profesionala continua in diferite contexte de invatare, evaluarea competentelor profesionale anterior dobandite in diferite contexte de invatare).
CRITERIILE DE ELIGIBILITATE care trebuie indeplinite de persoanele care vor face parte din grupul tinta al proiectului:
– au cetatenie romana;
– au calitatea de angajat (inclusiv PFA si intreprinderi individuale) la momentul in care solicita sprijinul oferit prin interventia realizata prin proiect;
– au domiciliul sau resedinta intr-una din cele doua regiuni vizate de initiativele din proiect (Sud-Vest Oltenia sau Sud Muntenia);
– au implinit 25 de ani;
– au varsta sub 65 de ani;
– isi exprima consimtamantul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal;
– completeaza formularele si documentele specifice in vederea inregistrarii ca membri ai grupului tinta:
Rezultate sintetice
Beneficiar (Asociatia Interego) – 240 de persoane inregistrate provenind din judetul Olt;
Partener 1 (Fundatia Centrul de Pregatire Profesionala Valcea) – 240 de persoane inregistrate provenind din judetul Valcea;
Partener 2 (Fundatia Basarab) – 180 de persoane inregistrate provenind din judetul Arges.

A4.1 – Furnizarea de programe de FPC pentru dezvoltarea abilitatilor si competentelor grupului tinta

Fiecare reprezentant al grupului tinta va beneficia in cadrul proiectului fie de urmarea unor programe acreditate de formare profesionala a adultilor organizate in conformitate cu OG nr. 129/2000, privind formarea profesionala continua a adultilor, fie de oportunitatea de a-si valida cunostintele anterior dobandite in alte contexte decat cele formale prin testarea cunostintelor in cadrul unor centre autorizate de evaluare si certificare a competentelor.
In plus, toti cei 660 de angajati apartinand grupului tinta al proiectului vor urma cate un program de instruire organizat in context non-formal sau informal.
Rezultate sintetice.
– 600 angajati vor urma un program acreditat de formare profesionala (cursuri de calificare/initiere/specializare sau perfectionare cu certificare recunoscuta la nivel national) si un program de instruire organizat in sistem non-formal (cu recunoastere la nivel de companie) sau informal;
– 60 angajati vor urma cate un program de instruire organizat in sistem informal sau non-formal (cu recunoastere la nivel de companie) si vor beneficia de evaluarea competentelor profesionale anterior dobandite in alte contexte decat cel formal in vederea validarii si certificarii acestora in cadrul unor centre autorizate de evaluare si certificare a competentelor;

TIPOLOGIA PROGRAMELOR DE FORMARE CE SE VOR DERULA IN PROIECT:

Avand in vedere specificul grupului tinta – persoane angajate cu varsta intre 25 si 64 de ani – in cadrul proiectului vor fi organizate 4 tipuri distincte de programe de FPC, dupa cum urmeaza:

Judetul Olt

1. Cursuri de calificare (nivel 2 – durata 360 ore) acreditate ANC: 60 de participanti (5 grupe de curs constituite dintr-un numar mediu de 12 cursanti);
2. Cursuri de initiere/specializare/perfectionare (durata 60-80 ore) acreditate ANC: 160 de participanti (10 grupe de curs constituite dintr-un numar mediu de 16 cursanti);
3. Cursuri in sistem non-formal cu certificat la nivel de companie (durata 20 ore): 120 de participanti (8 grupe de curs constituite dintr-un numar mediu de 15 cursanti);
4. Cursuri/activitati de instruire in sistem informal (durata 12 ore): 120 de participanti (12 grupe de curs constituite dintr-un numar mediu de 10 cursanti);

Judetul Valcea

1. Cursuri de calificare (nivel 2 – durata 360 ore) acreditate ANC: 60 de participanti (5 grupe de curs constituite dintr-un numar mediu de 12 cursanti);
2. Cursuri de initiere/specializare/perfectionare (durata 60-80 ore) acreditate ANC: 160 de participanti (10 grupe de curs constituite dintr-un numar mediu de 16 cursanti);
3. Cursuri in sistem non-formal cu certificat la nivel de companie (durata 20 ore): 120 de participanti (8 grupe de curs constituite dintr-un numar mediu de 15 cursanti);
4. Cursuri/activitati de instruire in sistem informal (durata 12 ore): 120 de participanti (12 grupe de curs constituite dintr-un numar mediu de 10 cursanti);

Judetul Valcea

Judetul Arges

1. Cursuri de calificare (nivel 2 – durata 360 ore) acreditate ANC: 40 de participanti (4 grupe de curs constituite dintr-un numar mediu de 10 cursanti);
2. Cursuri de initiere/specializare/perfectionare (durata 60-80 ore) acreditate ANC: 120 de participanti (8 grupe de curs constituite dintr-un numar mediu de 15 cursanti);
3. Cursuri in sistem non-formal cu certificat la nivel de companie (durata 20 ore): 90 de participanti (7 grupe de curs constituite dintr-un numar mediu de cca. 12-13 cursanti);
4. Cursuri/activitati de instruire in sistem informal (durata 12 ore): 90 de participanti (9 grupe de curs constituite dintr-un numar mediu de 10 cursanti);

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1. Promovarea invatarii pe tot parcursul vietii prin realizarea unui parteneriat strategic intre reprezentantii partilor interesate si actorii relevanti din cele doua regiuni vizate de proiect cu scopul stimularii si incurajarii participarii permanente la programe de FPC a persoanelor adulte in varsta de munca.

OS2. Cresterea gradului de constientizare si motivare a angajatilor din regiunile Sud-Vest Oltenia si Sud Muntenia cu privire la importanta implicarii permanente in activitati de invatare pe tot parcursul vietii prin desfasurarea la nivelul celor doua regiuni a 18 evenimente de informare si promovare a rolului si importantei formarii profesionale continue in conditiile economiei globale actuale in continua schimbare.

OS3. Incurajarea accesului si participarii fortei de munca din regiunile Sud-Vest Oltenia si Sud Muntenia la activitati de formare profesionala continua prin furnizarea de servicii personalizate de consiliere profesionala/in cariera si tutorat pentru un numar de cel putin 660 de angajati din cele doua regiuni (in special pentru cei cu nivel redus de competente, cu varsta peste 40 de ani sau provenind din mediul rural)

OS4. Dezvoltarea competentelor, aptitudinilor ai abilitatilor profesionale ale fortei de munca din regiunile Sud si Sud-Vest prin certificarea cu recunoastere la nivel national sau validarea competentelor prin evaluarea si certificarea acestora intr-un centru acreditat pentru cel putin 530 dintre membri GT (minim 80% dintre cei 660 de angajati implicati in proiect), in programe personalizate de formare profesionala continua corelate cu nevoile de competente cerute pe piata muncii din cele doua regiuni.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS5. Cresterea sanselor angajatilor defavorizati pe piata muncii din regiunile vizate de proiect la un nivel superior de calificare prin implicarea in initiativele de consiliere profesionala, tutorat si formare profesionala continua derulate in proiect a cel putin 200 de angajati (minim 30% din grupul tinta al proiectului) care au un nivel redus de calificare, au varsta de peste 40 de ani sau provin din mediul rural.

OS6. Imbunatatirea calitativa a statutului socio-profesional pentru cel putin 380 de angajati din regiunile Sud-Vest Oltenia si Sud Muntenia (57,57% din grupul tinta al proiectului) ca urmare a initiativelor de care acestia au beneficiat in cadrul proiectului.

OS7. Dezvoltarea competentelor digitale si a capacitatii de utilizare a TIC pentru angajatii din regiunile Sud-Vest Oltenia si Sud Muntenia prin furnizarea de programe de FPC acreditate in domeniul competentelor TIC pentru cel putin 10% din membri grupului tinta al proiectului.

Angajati competenti pentru dezvoltare economica durabila in regiunile SUd-vest oltenia si sud muntenia.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei. Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Ce mai aștepți?